Digisterker op maat is een variant van de cursus ‘Werken met de e-overheid’. Digisterker op maat begint met een korte inleidende basiscursus, die de basis vormt voor een door de docent (zelf te kiezen) thematisch vervolg van de cursus. Belangrijk is het leren gebruiken van DigiD, het zoeken en vinden op (overheids)websites, het leren kennen en gebruiken van de gemeentelijke website, en MijnOverheid en de Berichtenbox.

Zelf samenstellen – thema’s
Op de basis is het mogelijk een vervolg te stapelen, in de vorm van thematische cursussen of (losse) lessen. Door thema’s te kiezen, kunnen cursusaanbieders beter aansluiten bij de leervragen en leeromgevingen van specifieke doelgroepen, inspelen op de actualiteit en de samenwerking met betrokken (lokale) organisaties en hun cliënten aangaan.

En cursisten kunnen met nieuwe onderwerpen oefenkilometers maken. Voor zowel de basiscursus als voor de thematische cursussen kan het lesmateriaal zelf en op allerlei mogelijke manieren samengesteld en aangeboden worden: Digisterker op maat. Een uitgebreidere toelichting op Digisterker op maat vindt u in de flyer. Wilt u aan de slag met Digisterker op maat? Klik dan hieronder op het tegeltje en log in met uw docentenaccount van de bibliotheek.