Digisterker binnen detentie

Overal in het land zijn er Digisterker-cursussen voor mensen met beperkte digitale vaardigheden. Vanaf medio 2022 is de cursus ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’ ook beschikbaar voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om aan te bieden aan gedetineerden. De cursus draagt bij aan de voorbereiding op terugkeer in de samenleving en ondersteunt de re-integratie. Het lesprogramma kan worden ingezet bij het onderwijs, in de bibliotheek van de Penitentiaire Inrichting (PI), in het re-integratiecentrum (RIC) of een combinatie daarvan. Lees voor meer informatie ook onze brochure over het programma ‘Digisterker binnen detentie’.

DJI-medewerkers kunnen de inloggegevens voor de website ‘Digisterker binnen detentie’ krijgen via de kerngebruiker/coördinator van de locatie of via het contactformulier.