Digisterker voor vluchtelingen

Stichting Digisterker en VluchtelingenWerk Nederland hebben samen met bibliotheken de cursusaanpak ‘Werken met de e-overheid’ voor vluchtelingen (statushouders) ontwikkeld. De aanpak bestaat uit ondersteunende documenten voor coördinatoren en aanvullend lesmateriaal voor docenten om het organiseren én het geven van de cursus lokaal mogelijk te maken. Het materiaal wordt via onderstaande website beschikbaar gesteld aan bibliotheken en organisaties voor maatschappelijke begeleiding van statushouders zoals VluchtelingenWerk Nederland. Met behulp van deze documenten kan men gezamenlijk de cursus ‘Werken met de e-overheid’ voor deze speciale doelgroep lokaal vormgeven. Voor toegang tot deze documenten heeft u speciale inloggegevens nodig (zie website voor meer informatie).