Terugkoppeling Intervisie ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’

Om gebruikers van het Digisterker-lesprogramma in de gelegenheid te stellen om ervaringen met elkaar uit te wisselen en elkaars vragen te beantwoorden, heeft Stichting Digisterker in totaal drie intervisiesessies georganiseerd op 9 en 15 mei 2023.
Op deze pagina vindt u de terugkoppeling daarvan, in de vorm van video-opnamen en verslaglegging.

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen in de sessies:
• Niveau cursisten en didactiek
• Lesmateriaal van de cursus
• Vorm en inhoud van de cursus
• Werving cursisten

Uitwerking
Klik hier voor de uitwerking van de intervisiesessies. Door op de link te klikken opent er een nieuw tabblad. De webpagina kunt u zelf bekijken of doorsturen naar geïnteresseerde.

Video-opnamen
Klik op de afbeelding hieronder bij ‘Inhoud’ voor de betreffende opname: