Praatplaten

De praatplaten hieronder kunt u gebruiken bij het één-op-één-begeleiden van mensen voor wie werken met de e-overheid een nog grotere uitdaging is dan voor de reguliere cursisten van de cursus. Op een praatplaat staat in tekst en beeld wat je moet doen als je via internet iets wilt regelen bij de overheid, zoals belastingaangifte doen, een verhuizing doorgeven bij de gemeente of een huurtoeslag aanvragen. Lees eerst de algemene handleiding die bij de praatplaten hoort. Dan weet u hoe u de praatplaten het beste in kunt zetten.