Praatplaten

De praatplaten hieronder kunt u gebruiken bij het één-op-één-begeleiden van mensen voor wie werken met de e-overheid een grote uitdaging is. Op een praatplaat staat in tekst en beeld wat je moet doen als je via internet iets wilt regelen bij de overheid, zoals belastingaangifte doen, een verhuizing doorgeven bij de gemeente of een huurtoeslag aanvragen. Lees eerst de algemene handleiding die bij de praatplaten hoort. Dan weet u hoe u de praatplaten het beste in kunt zetten. Bij elke praatplaat hoort ook een handreiking met meer uitleg over het onderwerp en het gebruik van de praatplaat. Praatplaten zijn ook zeer geschikt om te gebruiken in het Informatiepunt Digitale Overheid.

Bekijk het inkijkexemplaar voor een eerste indruk van de praatplaten. Wilt u de praatplaten downloaden en gaan gebruiken, dan moet u daarvoor inloggen. Klik op een van onderstaande tegeltjes met een slotje. U logt vervolgens in op Nextcloud met een docent- of coördinatoraccount.  Heeft u als Digisterker-docent geen inloggegevens of bent u deze vergeten? U kunt deze opvragen bij uw coördinator.