Praatplaten

De praatplaten hieronder kunt u gebruiken bij het één-op-één-begeleiden van mensen voor wie werken met de e-overheid een nog grotere uitdaging is dan voor de reguliere cursisten van de cursus. Op een praatplaat staat in tekst en beeld wat je moet doen als je via internet iets wilt regelen bij de overheid, zoals belastingaangifte doen, een verhuizing doorgeven bij de gemeente of een huurtoeslag aanvragen. Lees eerst de algemene handleiding die bij de praatplaten hoort. Dan weet u hoe u de praatplaten het beste in kunt zetten. Bij elke praatplaat hoort ook een handreiking met meer uitleg over het onderwerp en het gebruik van de praatplaat. Praatplaten zijn ook zeer geschikt om te gebruiken in het Informatiepunt Digitale Overheid. Door de praatplaten te plastificeren, kunt u ze gemakkelijk blijven gebruiken.

Bekijk het inkijkexemplaar, met daarin alle praatplaten, door op het eerste tegeltje hieronder te klikken. Wilt u de praatplaten downloaden en gaan gebruiken, dan moet u daarvoor wel eerst inloggen in Nextcloud. Dat doet u door op een van onderstaande tegeltjes met een slotje te klikken. U logt daar dan in met een docent- of coördinatoraccount.  Heeft u als Digisterker-docent geen inloggegevens of bent u deze vergeten? U kunt deze opvragen bij uw coördinator.