Online intervisie – Terugkoppeling

In mei hebben er drie online intervisies plaatsgevonden voor docenten en begeleiders. De deelnemers waren hierbij in de gelegenheid te leren van de ervaringen van anderen en hun kennis op te frissen. Klik hier voor de terugkoppeling van alle intervisie-sessies.

Je vindt er de opnames van de sessies, met een tijdlijn overzicht, zodat je gericht naar een bepaald onderwerp in de opname kunt zoeken. En de verslaglegging van de vragen en antwoorden uit de sessies, gecategoriseerd naar de onderwerpen.