Werkboekhoofdstukken vervallen

Nu bibliotheken ook gebruik kunnen maken van het DigiVitaler-lesprogramma zijn enkele themahoofdstukken uit het Digisterker-werkboek niet meer beschikbaar. Het gaat daarbij om de volgende thema’s:
– Thuisarts.nl
– Werken met een patiëntenportaal
– Donorregister: een keuze invullen
– Coronatest
We adviseren u om voor deze digitale zorg onderwerpen vanaf nu gebruik te maken van de lesmaterialen in digivitaler.nl. Heeft u vragen of heeft u problemen met deze wijziging, wilt u dan even contact met ons opnemen? Dan proberen wij om u verder te helpen.