Veelgestelde vragen van docenten

'Werken met de e-overheid' is een lesprogramma waarin mensen leren werken met de websites van de overheid. Het lesprogramma wordt meestal aangeboden in de vorm van een cursus van meerdere bijeenkomsten. Deze cursussen zijn onder begeleiding van docenten en vinden plaats in de locaties van de openbare bibliotheek. Een belangrijk onderdeel van de cursus is het leren werken met DigiD. In de cursus is veel aandacht voor het gebruik van de mijn-omgevingen, ofwel de met DigiD afgeschermde persoonlijke gedeelten van de overheidswebsites. Zie ook de verdere toelichting op het programma of download de brochure 'Werken met de e-overheid'.

Voor u als docent is het belangrijk dat u de Digisterker-docenttraining volgt voordat u de eerste cursus 'Werken met de e-overheid' gaat geven. U krijgt in de docententraining een (live) toelichting op het lesprogramma en op de gedragsregels voor het geven van de cursus. Na deze training wordt u gecertificeerd en mag u de cursus geven. Zie ook de verdere toelichting op de docententraining. De belangrijkste informatie vindt u via de menu-onderdelen Cursusmateriaal en Docenten.

Ja, als u wilt gaan werken  met het lesprogramma 'Werken met de e-overheid', dan moet u eerst de docententraining volgen. Tijdens de training wordt naast het bespreken van de inhoud van de cursus ook aandacht besteed aan zorgvuldig omgaan met de privacy van de cursisten tijdens de les. Stichting Digisterker werkt met een certificeringsregister voor docenten om te waarborgen dat docenten zich conformeren aan de gedragsrichtlijnen voor docenten die door Stichting Digisterker hierover zijn opgesteld.  Deze richtlijnen komen tijdens de docententraining uitvoerig aan bod. U krijgt na afloop van de training een certificaat per post toegestuurd. Zie ook de brochure Digisterker – docentenprofiel en docententraining..

Vraag bij uw lokale Digisterker-coördinator naar het inplannen van een docententraining.  Klik hier voor informatie over de docententraining.

Bekijk deze infomercial voor een indruk van het lesprogramma.

Ja, klik hier om het cursusmateriaal te bekijken.

Ja, dat kan, u kunt kiezen welke onderwerpen u in de cursus wilt opnemen. Er zijn verschillende mogelijkheden om een werkboek samenstellen: een standaard werkboek, een eigen versie of een thematische versie (Digisterker op maat). U kunt uw lessen natuurlijk ook aanvullen met eigen lesmateriaal.

De websites van de overheid veranderen nogal eens. Daarom actualiseert Stichting Digisterker het cursusmateriaal regelmatig. De werkboekhoofdstukken en de bijbehorende PowerPoint-presentaties worden een keer per jaar geactualiseerd en, als dat nodig is, vaker. Dat geldt ook voor het hoofdstuk over de gemeentelijke website. Over een nieuwe versie van het gemeentelijke hoofdstuk informeren wij de Digisterker-coördinator bij uw bibliotheek.
Ziet u een fout in het cursusmateriaal? Geef het dan aan ons door via het contactformulier op deze website.

Bij de cursus hoort bij elk onderwerp (hoofdstuk) een PowerPoint-presentatie, die u kunt gebruiken om de lesstof uit te leggen. De presentaties bestaan uit veel dia's, waarin alle plaatjes uit het werkboek zijn verwerkt. U kunt zelf bepalen welke dia's u wilt gebruiken, wilt aanpassen of juist niet wilt gebruiken.  Zo maakt u dus een presentatie die past bij uw verhaal.  Voor de standaard cursus is er ook een set van 4 presentaties waarmee de cursusinhoud is verdeeld over 4 cursusdagen. Zie ook de docentenhandleiding voor een toelichting en het lesplan.

De oefenomgevingen vindt u hier.

U kunt aansluitend op de cursus nog andere onderwerpen behandelen, bijvoorbeeld met Digisterker door doen! Maar cursisten kunnen thuis ook zelf aan de slag gaan met Digisterker door doen! (voor cursisten) .

Ja, dat kan. In het Digisterker-cursusmateriaal gaan we er weliswaar vanuit dat cursisten gebruik maken van een desktopcomputer of een laptop, maar de websites van de overheid werken natuurlijk ook op een tablet. Let wel op, dat er verschillen zijn in bediening van een computer (met muis en toetsenbord) en van een tablet (met vinger). Zie ook de docentenhandleiding voor een verdere uitleg.

Wanneer cursisten een eigen tablet meenemen naar de les, dan is het wel belangrijk dat u zich realiseert dat er een grote verscheidenheid aan apparaten is. Oudere apparaten, en apparaten die niet regelmatig geüpdatet zijn, kunnen problemen geven en dat kan uw les verstoren.

U ontvangt de inloggegevens van de lokale Digisterker-coördinator van uw bibliotheek.  De coördinator ontvangt deze gegevens van Stichting Digisterker.

De docentenaccounts zijn niet persoonlijk, maar geven wel toegang tot gepersonaliseerd cursusmateriaal. Door in te loggen met een docentaccount maakt u kenbaar voor welke bibliotheek en voor welke gemeente u cursusmateriaal wilt gebruiken. Werkboeken zijn bijvoorbeeld voorzien van het logo van uw bibliotheek en een gemeente in het  werkgebied van de bibliotheek. Meerdere docenten kunnen gebruik maken van hetzelfde docentaccount. Wanneer een docent een wachtwoord zou aanpassen, dan zou u of andere docenten niet meer kunnen inloggen om het gepersonaliseerde lesmateriaal samen te stellen.

Bent u docent, stem dan eerst af met uw lokale Digisterker-coördinator wie de werkboeken bestelt. Werkboeken voor de cursus 'Werken met de e-overheid' kunt u via deze website downloaden en (laten) printen. Om geprinte werkboeken te bestellen kunt u gebruik maken van de werkboeken-printservice van  Ricoh Document Center Enschede.

Er zijn diverse instrumenten en documenten om het digivaardigheidsniveau van cursisten in te schatten, zoals basismeters.nl,  de Handreiking digitale vaardigheden volwasseneneducatie en Digihulp.

U kunt uw cursus afsluiten met het uitreiken van certificaten aan de cursisten. Voor sommige cursisten is dat belangrijk! Daarvoor is op deze website een formulier beschikbaar waarop u de gegevens van de cursus en van de cursisten kunt invullen. Met deze gegevens wordt een pdf-bestand gemaakt met daarin voor elke cursist een certificaat. Dit bestand kunt u afdrukken met uw eigen kleurenprinter. Ga naar de uitleg .

Voor de oefenomgevingen, zoals 'Oefenen met DigiD', maken we gebruik van een programma dat (functionele) cookies nodig heeft. Wanneer uw browser cookies van derden blokkeert, dan ziet u na het klikken op een lesmateriaaltegeltje mogelijk een grijs scherm. Dit kunt u voorkomen door de cookie-instellingen in uw browser te wijzigen.

Dit kan in Chrome (bijvoorbeeld) als volgt:
1. klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van de Chrome-browser
2. klik op het menu-onderdeel ‘Instellingen’
3. klik onder ‘Privacy en beveiliging’ op 'Cookies en andere sitegegevens'
4. klik op 'Alle cookies toestaan'
5. ververs de browser en klik opnieuw op een tegeltje.

Bij andere browsers (zoals Edge, Firefox en Safari) werkt het instellen van het toestaan van cookies min of meer hetzelfde.

Ook hebben browsers de mogelijkheid om selectief cookies van bepaalde websites, zoals digisterkercursus.nl,  altijd toe te staan. In Chrome (bijvoorbeeld) kunt u dat doen door op het oogje in de adresbalk te klikken en de cookies van de website te accepteren: