Veelgestelde vragen van coördinatoren

'Werken met de e-overheid' is een lesprogramma waarin mensen leren werken met de websites van de overheid. Het lesprogramma wordt meestal aangeboden in de vorm van een cursus van meerdere bijeenkomsten. Deze cursussen zijn onder begeleiding van docenten en vinden plaats in de locaties van de openbare bibliotheek. Een belangrijk onderdeel van de cursus is het leren werken met DigiD. In de cursus is veel aandacht voor het gebruik van de mijn-omgevingen, ofwel de met DigiD afgeschermde persoonlijke gedeelten van de overheidswebsites. Zie ook de verdere toelichting op het programma of download de brochure 'Werken met de e-overheid'.

Ook vluchtelingen (nieuwkomers) hebben baat bij een cursus 'Werken met de e-overheid'. Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de cursus beter aansluit bij deze doelgroep is er een aanpak 'Digisterker voor Vluchtelingen' ontwikkeld. De aanpak bestaat uit een handreiking voor coördinatoren van samenwerkende organisaties en aanvullend lesmateriaal voor docenten. Het materiaal wordt via een aparte website beschikbaar gesteld. Klik hier voor meer informatie.

Voordat uw organisatie een Digisterker-cursus kan aanbieden, wilt u wellicht eerst een aantal zaken op een rij zetten. Bijvoorbeeld over hoe u docenten gaat werven, hoe u cursisten werft, wat de kosten van de cursus voor uw organisatie zijn, etc.  Op deze pagina vindt u daarvoor allerlei hulpmiddelen die u op weg helpen.

Voor docenten is het belangrijk dat ze de Digisterker-docenttraining volgen voordat ze de eerste cursus 'Werken met de e-overheid' gaan geven. Docenten krijgen in de docententraining een (live) toelichting op het lesprogramma en op de gedragsregels voor het geven van de cursus. Na deze training worden docenten gecertificeerd en mogen ze de cursus geven. Zie ook de verdere toelichting op de docententraining. De belangrijkste informatie voor docenten vindt u via het menu-onderdeel Docenten.

Ja, als de docent nieuw is en wil gaan werken  met het lesprogramma 'Werken met de e-overheid', dan is hij verplicht eerst de docententraining te volgen. Tijdens de training wordt naast het bespreken van de inhoud van de cursus ook aandacht besteed aan zorgvuldig omgaan met de privacy van de cursisten tijdens de les. Stichting Digisterker werkt met een certificeringsregister voor docenten om te waarborgen dat docenten zich conformeren aan de gedragsrichtlijnen voor docenten die door Stichting Digisterker hierover zijn opgesteld.  Deze richtlijnen komen tijdens de docententraining uitvoerig aan bod. De docent krijgt na afloop van de training het certificaat per post toegestuurd. Zie ook de brochure Digisterker – docentenprofiel en docententraining.

In de Digisterker-cursussen gaan cursisten om met hun persoonlijke gegevens. Die gegevens zijn mogelijk privacy-gevoelig. Wij adviseren daarom om van uw vrijwilligers, die als docent een Digisterker-cursus geven, een VOG te vragen. Of uw bibliotheek een VOG verlangt van haar vrijwilligers, is onderdeel van haar vrijwilligersbeleid.

De aanvraag van een VOG is gratis voor bibliotheken. Ga daarvoor naar gratisvog.nl.

De docententraining organiseren we op verzoek. Om de drempel voor aspirant-docenten zo laag mogelijk te maken, houden we zo goed mogelijk rekening met uw wensen voor wat betreft tijd en locatie. Klik hier voor informatie over de docententraining.

U ontvangt als coördinator inloggegevens van Stichting Digisterker. Daarmee krijgt u toegang tot het besloten gedeelte van deze website. U krijgt daarmee in uw rol van coördinator toegang tot lesmateriaal en  ander materiaal dat u helpt bij het organiseren. Heeft u  geen inloggegevens? Dan kunt u deze opvragen bij Stichting Digisterker via: secretariaat@digisterker.nl. Ook ontvangt u dan inloggegevens voor de docenten. Wij verzoeken u om deze inloggegevens door te geven aan de docenten.

Met een docentaccount kunt u ook cursusmateriaal samenstellen, inclusief een module over de gemeentelijke website. Per gemeente in het werkgebied van uw bibliotheek is er daarom 1 docentaccount.

Ga voor de inloggegevens van docenten naar de accountgegevens van uw bibliotheek. Hier moet u inloggen met uw coördinator-account. Heeft u als coördinator van de bibliotheek geen inloggegevens? Dan kunt u deze opvragen bij Stichting Digisterker via: secretariaat@digisterker.nl.

Een docentenaccount geeft toegang tot gepersonaliseerd cursusmateriaal. Door in te loggen met een docentaccount maakt u als coördinator of docent kenbaar voor welke bibliotheek en voor welke gemeente u cursusmateriaal wilt gebruiken. Werkboeken zijn bijvoorbeeld voorzien van het logo van uw bibliotheek en een gemeente in het werkgebied van de bibliotheek.

Meerdere docenten kunnen gebruik maken van hetzelfde docentaccount. Docentaccounts zijn dus niet persoonlijk. Wanneer een docent een wachtwoord zou aanpassen, dan zou u of andere docenten niet meer kunnen inloggen om het gepersonaliseerde lesmateriaal samen te stellen.

Bekijk deze infomercial voor een indruk van het lesprogramma. Ook is er een video over de samenwerking tussen Oefenen.nl en Stichting Digisterker.

Ja, klik hier om het cursusmateriaal te bekijken.

De websites van de overheid veranderen nogal eens. Daarom actualiseert Stichting Digisterker het cursusmateriaal regelmatig. De werkboeken en de bijbehorende PowerPoint-presentaties worden een keer per jaar geactualiseerd en, als dat nodig is, vaker. Dat geldt ook voor het hoofdstuk over de gemeentelijke website. Over een nieuwe versie van het gemeentelijke hoofdstuk informeren wij u, als Digisterker-coördinator, per e-mail. Wij sturen u daarnaast ook een mail voor de Digisterker-docenten, met het verzoek aan u of u die mail dan wilt doorsturen naar de docenten. Zodat zij ook op de hoogte zijn.

Werkboeken voor de cursus 'Werken met de e-overheid' kunt u via deze website downloaden en (laten) printen. Om geprinte werkboeken te bestellen kunt u gebruik maken van de werkboeken-printservice van  Ricoh Document Center Enschede.

U kunt uw cursus afsluiten met het uitreiken van certificaten aan de cursisten. Voor sommige cursisten is dat belangrijk! Daarvoor is op deze website een formulier beschikbaar waarop u de gegevens van de cursus en van de cursisten kunt invullen. Met deze gegevens wordt een pdf-bestand gemaakt met daarin voor elke cursist een certificaat. Dit bestand kunt u afdrukken met uw eigen kleurenprinter. Ga naar de uitleg .

Via het Portal landelijke huisstijl is er aanpasbaar promotiemateriaal beschikbaar voor het Digisterker-programma 'Werken met de e-overheid'.
De toolkit bestaat uit digitale en fysieke materialen waarmee u dit Digisterker-programma lokaal kunt promoten.
U kunt daarbij denken aan:
- drukwerk/download: aanpasbare poster en flyer
- digitale materialen: narrowcasts
- documenten: teksten en documenten.

Dat kunt u doen met de Impactmonitor van de Koninklijke Bibliotheek. De Impactmonitor biedt een verzameling van onderzoeksinstrumenten waarmee bibliotheken de effecten van cursussen kunnen meten.