Naar alle begrippen

Begrippenlijst

A B D G I L O P S T U V W

overheid

overheid
De Nederlandse overheid is het hoogste gezag van het land. Bij de overheid werken tienduizenden ambtenaren. Sommigen bereiden beleid en wetten voor, anderen voeren het beleid uit of zien erop toe dat iedereen zich aan de wet houdt. Meer dan 1600 organisaties maken deel uit van de overheid. Daar horen de twaalf ministeries bij, de twaalf provincies en de 342 gemeenten. De overheid zorgt ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt in Nederland. Dat bijvoorbeeld de wegen goed onderhouden worden, iedereen naar de dokter kan en elk kind onderwijs krijgt. De Nederlandse burger moet voor bepaalde diensten bij de overheid zijn, zoals een nieuw paspoort, teruggave van te veel betaalde belasting, huurtoeslag of een studiebeurs. Tegenwoordig regelt hij dit meestal via internet. Meer informatie over de overheid vindt u op de website overheid.nl.