activeren

activeren
Hier wordt met activeren bedoeld ‘actief maken’, ‘aanzetten’. Als u uw DigiD met sms-controle heeft geactiveerd dan betekent dit dat u het inloggen met sms-controle heeft aangezet.

app

app
Een app is een programmaatje dat u op uw smartphone of tablet kunt zetten. Met dat programmaatje kunt u dan iets doen, zoals digitale foto’s bewerken, online de krant lezen of kijken of er een regenbui aankomt. Met de DigiD app kunt u inloggen op o.a. websites van de overheid. Het woordje ‘app’ is een afkorting van het woord ‘applicatie’, dat ‘toepassing’ betekent.

App Store

App Store
De online winkel van Apple waar u apps kunt vinden die u op uw iPhone of iPad kunt zetten. Voor sommige apps moet u betalen, andere zijn gratis. De gratis DigiD app vindt u ook in de App Store. De App Store staat standaard al op uw iPhone of iPad. De App Store opent u door op het pictogram App Store te tikken op uw telefoon of tablet.

Bron: seniorweb.nl/computerwoordenboek.

Basisregistratie Personen

Basisregistratie Personen
De Basisregistratie Personen (BRP) is het Nederlands bevolkingsregister. Dat is een lijst met de persoonsgegevens van alle burgers van Nederland, zoals voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, woonadres, burgerlijke staat en het burgerservicenummer (BSN). De gemeenten houden deze lijst bij. Als u bijvoorbeeld verhuist naar een andere gemeente , dan moet u uw nieuwe adres doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Uw persoonsgegevens worden dan aangepast in de BRP. Wordt er ergens in Nederland een kind geboren, dan moet één van de ouders het kind aangeven bij de gemeente waar het is geboren. Het kind wordt dan ook opgenomen in de BRP. Maar ook de persoonsgegevens van de ouders worden aangepast: de gegevens van het pasgeboren kind worden toegevoegd. De verschillende organisaties van de overheid gebruiken uw persoonsgegevens uit de BRP om u goed van dienst te kunnen zijn.
Bron: overheid.nl.

browser

browser
Als u websites bekijkt op internet, dan gebruikt u een browser. Dat is een computer-programma dat meestal standaard op uw computer staat. Zonder browser kunt u geen websites bekijken. Chrome is een browser die veel wordt gebruikt. Andere bekende browsers zijn Edge, Mozilla Firefox en Safari. Het woord ‘Browser’ komt uit het Engels. ‘Browse’ betekent ‘bladeren’, in de zin van ‘bladeren in een boek’. Elke website heeft zijn eigen adres. Dit adres staat in de adresbalk van de browser. Zo’n adres noem je een ‘URL-adres’. Twee voorbeelden van een URL-adres: https://www.overheid.nl/ en https://www.digid.nl/. Om te kunnen zoeken op internet, gebruikt u een zoekmachine, zoals Google, Bing of DuckDuckGo. Een zoekmachine is dus iets anders dan een browser. Ook zoekmachines staan meestal al op uw computer.
Bronnen: seniorweb.nl/computerwoordenboek en wikipedia.nl.

burgerservicenummer

burgerservicenummer
Het burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor uw contact met de overheid. Het BSN is uniek en bestaat uit 8 of 9 cijfers. Uw DigiD is gekoppeld aan uw unieke BSN. Zo weet de overheid dat u het bent als u met uw DigiD inlogt op één van websites van de overheid. Bijvoorbeeld op de website van de Belastingdienst om aangifte te doen of een toeslag aan te vragen. U krijgt een BSN als u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP is het Nederlands bevolkingsregister. Dat is een lijst met de persoonsgegevens van alle burgers van Nederland, zoals voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, woonadres en burgerlijke staat. De gemeenten houden deze lijst bij.
Bron: overheid.nl.

Dienst Toeslagen

Dienst Toeslagen
De Dienst Toeslagen is onderdeel van het ministerie van Financiën. Miljoenen mensen in Nederland krijgen één of meer toeslagen die helpen om de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en de huur van de woning te betalen. Zo heeft iedereen in Nederland toegang tot de meest belangrijke voorzieningen. U heeft recht op één of meer toeslagen als u niet te veel verdient, als uw inkomen onder een bepaalde grens blijft. En u mag niet te veel eigen geld hebben. U moet een toeslag zelf aanvragen. Dit doet u op de website toeslagen.nl. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Verandert uw inkomen? Geef dit dan meteen door aan de Dienst Toeslagen! Te veel gekregen toeslag moet u namelijk terugbetalen.
Bron: toeslagen.nl.

digitaal

digitaal
Hier wordt met digitaal bedoeld ‘online’ of ‘via internet’. Digitaal komt van het Latijnse woord ‘digitus’, dat vinger betekent, en verwijst naar het tellen op de vingers. In het Engels betekent ‘digit’ zowel cijfer als vinger. Op internet ‘praten’ computers met elkaar in nullen en enen.
Bron: wikipedia.nl.

gebruikersnaam

gebruikersnaam
Een naam die u als gebruiker toegang tot iets geeft. Met het intypen van de gebruikersnaam en het wachtwoord dat erbij hoort, krijgt u als gebruiker toegang tot een computer, een netwerk, een bepaald programma of een dienst op internet. U krijgt een gebruikersnaam toegewezen, of u mag er zelf één verzinnen. Dit hangt af van de dienst waar u gebruik van wilt maken. In plaats van gebruikersnaam wordt ook wel ‘inlognaam’ gebruikt.
Bron: seniorweb.nl/computerwoordenboek.

gemeente

gemeente
Nederland wordt bestuurd door de overheid. De overheid bestaat uit het Rijk, de provincies en de gemeenten. Er zijn meer dan 340 gemeenten in Nederland. Een gemeente kan bestaan uit één stad of plaats, maar ook uit meerdere plaatsen of dorpen. Deze zijn dan samengevoegd tot één gemeente. Elke gemeente heeft een stadhuis en soms ook stadswinkels. Daar kunnen inwoners heen om zaken te regelen. Een gemeente voert alleen taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. Zoals het huisvuil ophalen of het aanleggen van een fietspad. Ook houdt de gemeente bij wie er in de gemeente wonen. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen. En ze geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. De gemeente doet nog veel meer. Elke gemeente heeft een eigen website, met nieuws en informatie. Inwoners kunnen via deze website ook zaken regelen, zoals het maken van een afspraak voor een nieuw paspoort.
Bron: rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/.

inloggen

inloggen
U logt in als u zich aanmeldt op een computer of bij een website om toegang te krijgen. Om te kunnen inloggen heeft u meestal een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. De combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord wordt ook wel ‘account’ of ‘inlog-account’ genoemd. Nadat u bent ingelogd bij een website, komt u op dat deel van de site, dat alleen voor u toegankelijk is en waar persoonlijke informatie over u staat. We noemen dit een ‘mijn-omgeving’. Daarom is het belangrijk dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet met anderen deelt. Anders kunnen zij hier ook mee inloggen en zo bij uw persoonlijke informatie komen. En als ze kwaad willen iets veranderen in het voordeel van zichzelf en in het nadeel van u.
Bron: seniorweb.nl/computerwoordenboek.

inlogscherm

inlogscherm
Het inlogscherm is het scherm dat u op uw computer krijgt, als u wilt inloggen. Om bij het inlogscherm te komen, moet u bij websites meestal op een link rechtsboven in het scherm klikken, zoals Inloggen of Mijn Belastingdienst. Op het inlogscherm kunt u vaak dan kiezen hoe u wilt inloggen. Bij websites van de overheid logt u in met de DigiD app of met sms-controle. Kiest u met sms-controle dan krijgt u een scherm waar u uw DigiD-gebruikersnaam en DigiD-wachtwoord kunt intypen.

internetbankieren

internet-bankieren
Als u uw bankzaken regelt via internet, dan bent u aan het internet-bankieren. U kunt internet-bankieren op uw computer, uw tablet of uw smartphone. Om te kunnen internet-bankieren, heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Hiermee logt u in op de website van uw bank. Zo komt u bij uw bankrekening. Eenmaal ingelogd, kunt u meteen uw saldo zien, rekeningen betalen of geld overmaken naar uw spaarrekening. Internet-bankieren vraagt u aan bij uw bank. Hiervoor moet u naar een kantoor van uw bank in de buurt en moet u uw bankpas meenemen en een identiteitsbewijs, zoals uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Na de aanvraag krijgt u de gebruikersnaam en wachtwoord per post thuisgestuurd. Als u internet-bankiert met uw tablet of smartphone, moet u de bank-app van uw bank installeren. Hiervoor heeft u ook de gebruikersnaam en het wachtwoord nodig.

locatie

locatie
Locatie betekent ‘plaats’ of ‘plek’, waar bijvoorbeeld een kantoor staat waar u heen moet om iets te regelen. Dan wordt ook altijd het adres genoemd, zodat u weet waar u moet zijn.

overheid

overheid
De Nederlandse overheid is het hoogste gezag van het land. Bij de overheid werken tienduizenden ambtenaren. Sommigen bereiden beleid en wetten voor, anderen voeren het beleid uit of zien erop toe dat iedereen zich aan de wet houdt. Meer dan 1600 organisaties maken deel uit van de overheid. Daar horen de twaalf ministeries bij, de twaalf provincies en de 342 gemeenten. De overheid zorgt ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt in Nederland. Dat bijvoorbeeld de wegen goed onderhouden worden, iedereen naar de dokter kan en elk kind onderwijs krijgt. De Nederlandse burger moet voor bepaalde diensten bij de overheid zijn, zoals een nieuw paspoort, teruggave van te veel betaalde belasting, huurtoeslag of een studiebeurs. Tegenwoordig regelt hij dit meestal via internet. Meer informatie over de overheid vindt u op de website overheid.nl.

Play Store

Play Store
De online winkel van Google waar u apps kunt vinden die u op uw Android-telefoon of Android-tablet kunt zetten. Bekende merken die gebruik maken van Android zijn Samsung, Sony en LG. Voor sommige apps moet u betalen, andere zijn gratis. De gratis DigiD app vindt u ook in de Play Store. De Play Store staat standaard al op uw Android-apparaat. De Play Store opent u door op het pictogram Play Store te tikken op uw telefoon of tablet. De Play Store wordt ook wel Google Play genoemd.

Bron: seniorweb.nl/computerwoordenboek.

sms

sms
SMS staat voor Short Messaging Service. Dit is Engels en betekent ‘Korte Berichten Service’. Een sms is een tekst-bericht dat je verstuurt van de ene mobiele telefoon naar de andere mobiele telefoon. Hiervoor gebruik je de app ‘Berichten’. Meestal staat deze app al standaard op uw telefoon. Een sms-bericht typ je met de toetsen van de mobiele telefoon. Ook organisaties van de overheid kunnen u ‘een sms’je’ sturen.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Sociale Verzekeringsbank  (SVB)
Heeft u recht op een uitkering op basis van een sociale verzekering? Dan zorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ervoor dat u dit geld op uw bankrekening krijgt. De SVB doet dit in opdracht van enkele ministeries van de overheid. Sociale verzekeringen zijn bijvoorbeeld de AOW en de kinderbijslag. Woont u in Nederland en heeft u de leeftijd bereikt om met pensioen te gaan? Dan heeft u volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW) recht op een pensioen van de overheid. Deze AOW-uitkering ontvangt u dan elke maand van de SVB. Woont u in Nederland en heeft u kinderen, allemaal jonger dan achttien jaar? Dan heeft u recht op kinderbijslag. Dat is een bijdrage van de overheid in de kosten van uw kind of kinderen. De SVB maakt deze kinderbijslag om de drie maanden over op uw bankrekening. En de SVB doet nog meer. Informatie hierover vindt u op de website svb.nl.

toeslag

toeslag
Als u niet te veel verdient en niet te veel eigen geld heeft, heeft u misschien recht op een toeslag. Dit is een maandelijks bedrag van de Dienst Toeslagen. Er zijn vier verschillende toeslagen. Zo is er zorgtoeslag. Dit bedrag gebruikt u om een deel van uw zorgverzekering te betalen. Er is ook huurtoeslag. Dit bedrag gebruikt u om een deel van de huur van uw woning te betalen. En als u kinderen heeft, heeft u misschien recht op de kinderopvang-toeslag. Of het kind-gebonden budget. Een toeslag vraagt u zelf aan bij de website van de Dienst Toeslagen: toeslagen.nl. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Verandert uw inkomen? Geef dit dan meteen door aan de Dienst Toeslagen! Te veel gekregen toeslag moet u namelijk terugbetalen.
Bron: toeslagen.nl.

twee-staps-verificatie

twee-staps-verificatie
Bij twee-staps-verificatie logt u in twee stappen in. Dit is veiliger dan inloggen in één stap. Als u inlogt in één stap, dan logt u alleen in met een gebruikersnaam en wachtwoord. Als u inlogt bij een website van de overheid, gaat dat tegenwoordig altijd in twee stappen. Eerst logt u in met uw DigiD-gebruikersnaam en DigiD-wachtwoord. Dan stuurt de overheids-organisatie waarbij u inlogt een sms-code naar uw telefoon. Deze code, die bestaat uit zes cijfers, moet u dan ook invullen op het inlogscherm. Pas dan bent u ingelogd en kunt u bij uw persoonlijke gegevens. Heeft een oplichter uw DigiD-gebruikersnaam en DigiD-wachtwoord? En wil hij hiermee inloggen op een website van de overheid om zaken voor zichzelf te regelen? Dan moet hij naast uw DigiD dus ook uw telefoon in zijn bezit hebben. Anders lukt het niet. Hij moet dus twee dingen van u gestolen hebben. Als u inlogt met de DigiD app, heeft u ook uw telefoon nodig. In twee stappen inloggen wordt ook wel ‘twee-staps-authenticatie’ genoemd. En in plaats van ‘twee-staps-…’ wordt ook wel ‘twee-factor-…’ gebruikt: ‘twee-factor-verificatie’ of ‘twee-factor-authenticatie’. Verificatie betekent ‘controleren op waarheid’. Authenticatie betekent ‘controleren op echtheid’.

uittreksel

uittreksel
Uittreksel betekent ‘samenvatting’ of ‘overzicht’. Bij uw gemeente kunt u een uittreksel aanvragen uit de Basisregistratie Personen, het bevolkingsregister. Het uittreksel is een officieel document. In het document staan persoonsgegevens van u, waaronder uw voor- en achternaam en adres. U kunt het uittreksel bijvoorbeeld nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij een school of opleiding. Of bij een woningbouw-vereniging, om een woning te kunnen huren. Er zijn verschillende uittreksels, met verschillende inhoud. Zo staat er in het uittreksel voor de woningbouw-vereniging andere persoonsgegevens dan in het uittreksel dat u nodig heeft voor een studie. U moet voor een uittreksel betalen.

UWV

UWV
Het UWV is een organisatie van de Nederlandse overheid. U krijgt met het UWV te maken als u bijvoorbeeld werkloos wordt en recht heeft op een ww-uitkering. Het UWV is een afkorting van Uitvoeringsinstituut Werknemers-Verzekeringen.
Bron: uwv.nl.

veilig

veilig
Hier wordt met veilig bedoeld dat uw persoonlijke gegevens en berichten op internet goed worden afgeschermd, zodat anderen ze niet kunnen zien of lezen. Een veilige internet-verbinding betekent dat mensen die kwaad willen niet op die verbinding kunnen inbreken en zo kunnen meekijken.

wachtwoord

wachtwoord
Als u bijvoorbeeld op internet iets wilt regelen, moet u inloggen. Dan typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord in op het inlogscherm. Het wachtwoord kiest u altijd zelf. Dit doet u als u zich de eerste keer aanmeldt bij bijvoorbeeld de website waar u iets wilt regelen. Het is belangrijk dat u een wachtwoord kiest dat niet makkelijk te raden is, maar dat u wel goed kunt onthouden. Een goed wachtwoord bestaat uit een combinatie van letters, cijfers en leestekens. Zowel uw gebruikersnaam als het wachtwoord moeten juist worden ingetypt. Maakt u een fout, dan lukt het inloggen niet. Met een wachtwoord worden uw persoonlijke en belangrijke gegevens beschermd. Geef uw wachtwoord dan ook nooit aan iemand anders!

website

website
De meeste bedrijven en organisaties hebben een eigen plek op het internet. Zo’n plek noem je een website. Zo heeft de Belastingdienst een eigen website en de gemeente waar u woont ook. Maar ook winkelbedrijven hebben een eigen website, waar u spullen kunt kopen. Een website bestaat uit meerdere pagina’s: een startpagina of homepage met een menu met links. Op deze links kunt klikken. Zo komt u op de andere webpagina’s die bij de website horen. Op een website vindt u informatie over de organisatie of het bedrijf. Biedt het bedrijf of de organisatie diensten of producten aan? Dan kunt u ook op de website inloggen. Elke website heeft zijn eigen adres. Dit web-adres staat in de adresbalk van de browser.