Van het cursusmateriaal van ‘Werken met de e-overheid’ is ook een online alternatief beschikbaar: Digisterker door doen! Hiermee zijn alle (modulaire) hoofdstukken uit het Digisterker-cursusmateriaal in de vorm van losse e-books (pdf’s) eenvoudig beschikbaar.

Voor docenten
Wilt u toegang tot Digisterker door doen!? Klik op de tegel hieronder om het lesmateriaal te bekijken en te verzamelen. Door in te loggen met een docentenaccount van de bibliotheek kunt u alle hoofdstukken afzonderlijk downloaden met bijbehorend gemeente- en bibliotheeklogo. Een uitgebreidere toelichting op Digisterker door doen! vindt u in de flyer. Daarin staan ook handige tips voor het gebruik van het cursusmateriaal.

Voor cursisten
Voor cursisten die de cursus hebben gevolgd, is het belangrijk dat ze oefenkilometers kunnen maken. Bijvoorbeeld door kennis te maken met nieuwe onderwerpen die in de cursus niet aan bod kwamen en door er mee te oefenen. Cursisten die na de cursus (zelfstandig) verder willen leren kunnen ook gebruik maken van Digisterker door doen! Wilt u cursisten wijzen op deze mogelijkheid? Verwijs dan naar: digisterkercursus.nl/doen.