Naar alle begrippen

Begrippenlijst

A B D G I L O P S T U V W
Sm So

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Sociale Verzekeringsbank  (SVB)
Heeft u recht op een uitkering op basis van een sociale verzekering? Dan zorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ervoor dat u dit geld op uw bankrekening krijgt. De SVB doet dit in opdracht van enkele ministeries van de overheid. Sociale verzekeringen zijn bijvoorbeeld de AOW en de kinderbijslag. Woont u in Nederland en heeft u de leeftijd bereikt om met pensioen te gaan? Dan heeft u volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW) recht op een pensioen van de overheid. Deze AOW-uitkering ontvangt u dan elke maand van de SVB. Woont u in Nederland en heeft u kinderen, allemaal jonger dan achttien jaar? Dan heeft u recht op kinderbijslag. Dat is een bijdrage van de overheid in de kosten van uw kind of kinderen. De SVB maakt deze kinderbijslag om de drie maanden over op uw bankrekening. En de SVB doet nog meer. Informatie hierover vindt u op de website svb.nl.