Naar alle begrippen

Begrippenlijst bij ‘Wat is e-overheid en wat is DigiD?’

A B D G I O S V W

digitaal

digitaal
Hier wordt met digitaal bedoeld ‘online’ of ‘via internet’. Digitaal komt van het Latijnse woord ‘digitus’, dat vinger betekent, en verwijst naar het tellen op de vingers. In het Engels betekent ‘digit’ zowel cijfer als vinger. Op internet ‘praten’ computers met elkaar in nullen en enen.
Bron: wikipedia.nl.