Naar alle begrippen

Begrippenlijst bij ‘Wat is aanvragen?’

B D G I L T U

Basisregistratie Personen

Basisregistratie Personen
De Basisregistratie Personen (BRP) is het Nederlands bevolkingsregister. Dat is een lijst met de persoonsgegevens van alle burgers van Nederland, zoals voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, woonadres, burgerlijke staat en het burgerservicenummer (BSN). De gemeenten houden deze lijst bij. Als u bijvoorbeeld verhuist naar een andere gemeente , dan moet u uw nieuwe adres doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Uw persoonsgegevens worden dan aangepast in de BRP. Wordt er ergens in Nederland een kind geboren, dan moet één van de ouders het kind aangeven bij de gemeente waar het is geboren. Het kind wordt dan ook opgenomen in de BRP. Maar ook de persoonsgegevens van de ouders worden aangepast: de gegevens van het pasgeboren kind worden toegevoegd. De verschillende organisaties van de overheid gebruiken uw persoonsgegevens uit de BRP om u goed van dienst te kunnen zijn.
Bron: overheid.nl.

browser

browser
Als u websites bekijkt op internet, dan gebruikt u een browser. Dat is een computer-programma dat meestal standaard op uw computer staat. Zonder browser kunt u geen websites bekijken. Chrome is een browser die veel wordt gebruikt. Andere bekende browsers zijn Edge, Mozilla Firefox en Safari. Het woord ‘Browser’ komt uit het Engels. ‘Browse’ betekent ‘bladeren’, in de zin van ‘bladeren in een boek’. Elke website heeft zijn eigen adres. Dit adres staat in de adresbalk van de browser. Zo’n adres noem je een ‘URL-adres’. Twee voorbeelden van een URL-adres: https://www.overheid.nl/ en https://www.digid.nl/. Om te kunnen zoeken op internet, gebruikt u een zoekmachine, zoals Google, Bing of DuckDuckGo. Een zoekmachine is dus iets anders dan een browser. Ook zoekmachines staan meestal al op uw computer.
Bronnen: seniorweb.nl/computerwoordenboek en wikipedia.nl.

Dienst Toeslagen

Dienst Toeslagen
De Dienst Toeslagen is onderdeel van het ministerie van Financiën. Miljoenen mensen in Nederland krijgen één of meer toeslagen die helpen om de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en de huur van de woning te betalen. Zo heeft iedereen in Nederland toegang tot de meest belangrijke voorzieningen. U heeft recht op één of meer toeslagen als u niet te veel verdient, als uw inkomen onder een bepaalde grens blijft. En u mag niet te veel eigen geld hebben. U moet een toeslag zelf aanvragen. Dit doet u op de website toeslagen.nl. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Verandert uw inkomen? Geef dit dan meteen door aan de Dienst Toeslagen! Te veel gekregen toeslag moet u namelijk terugbetalen.
Bron: toeslagen.nl.

gemeente

gemeente
Nederland wordt bestuurd door de overheid. De overheid bestaat uit het Rijk, de provincies en de gemeenten. Er zijn meer dan 340 gemeenten in Nederland. Een gemeente kan bestaan uit één stad of plaats, maar ook uit meerdere plaatsen of dorpen. Deze zijn dan samengevoegd tot één gemeente. Elke gemeente heeft een stadhuis en soms ook stadswinkels. Daar kunnen inwoners heen om zaken te regelen. Een gemeente voert alleen taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. Zoals het huisvuil ophalen of het aanleggen van een fietspad. Ook houdt de gemeente bij wie er in de gemeente wonen. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen. En ze geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. De gemeente doet nog veel meer. Elke gemeente heeft een eigen website, met nieuws en informatie. Inwoners kunnen via deze website ook zaken regelen, zoals het maken van een afspraak voor een nieuw paspoort.
Bron: rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/.

internetbankieren

internet-bankieren
Als u uw bankzaken regelt via internet, dan bent u aan het internet-bankieren. U kunt internet-bankieren op uw computer, uw tablet of uw smartphone. Om te kunnen internet-bankieren, heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Hiermee logt u in op de website van uw bank. Zo komt u bij uw bankrekening. Eenmaal ingelogd, kunt u meteen uw saldo zien, rekeningen betalen of geld overmaken naar uw spaarrekening. Internet-bankieren vraagt u aan bij uw bank. Hiervoor moet u naar een kantoor van uw bank in de buurt en moet u uw bankpas meenemen en een identiteitsbewijs, zoals uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Na de aanvraag krijgt u de gebruikersnaam en wachtwoord per post thuisgestuurd. Als u internet-bankiert met uw tablet of smartphone, moet u de bank-app van uw bank installeren. Hiervoor heeft u ook de gebruikersnaam en het wachtwoord nodig.

locatie

locatie
Locatie betekent ‘plaats’ of ‘plek’, waar bijvoorbeeld een kantoor staat waar u heen moet om iets te regelen. Dan wordt ook altijd het adres genoemd, zodat u weet waar u moet zijn.

toeslag

toeslag
Als u niet te veel verdient en niet te veel eigen geld heeft, heeft u misschien recht op een toeslag. Dit is een maandelijks bedrag van de Dienst Toeslagen. Er zijn vier verschillende toeslagen. Zo is er zorgtoeslag. Dit bedrag gebruikt u om een deel van uw zorgverzekering te betalen. Er is ook huurtoeslag. Dit bedrag gebruikt u om een deel van de huur van uw woning te betalen. En als u kinderen heeft, heeft u misschien recht op de kinderopvang-toeslag. Of het kind-gebonden budget. Een toeslag vraagt u zelf aan bij de website van de Dienst Toeslagen: toeslagen.nl. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Verandert uw inkomen? Geef dit dan meteen door aan de Dienst Toeslagen! Te veel gekregen toeslag moet u namelijk terugbetalen.
Bron: toeslagen.nl.

uittreksel

uittreksel
Uittreksel betekent ‘samenvatting’ of ‘overzicht’. Bij uw gemeente kunt u een uittreksel aanvragen uit de Basisregistratie Personen, het bevolkingsregister. Het uittreksel is een officieel document. In het document staan persoonsgegevens van u, waaronder uw voor- en achternaam en adres. U kunt het uittreksel bijvoorbeeld nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij een school of opleiding. Of bij een woningbouw-vereniging, om een woning te kunnen huren. Er zijn verschillende uittreksels, met verschillende inhoud. Zo staat er in het uittreksel voor de woningbouw-vereniging andere persoonsgegevens dan in het uittreksel dat u nodig heeft voor een studie. U moet voor een uittreksel betalen.

UWV

UWV
Het UWV is een organisatie van de Nederlandse overheid. U krijgt met het UWV te maken als u bijvoorbeeld werkloos wordt en recht heeft op een ww-uitkering. Het UWV is een afkorting van Uitvoeringsinstituut Werknemers-Verzekeringen.
Bron: uwv.nl.